Prinsverket

Utvecklingsbidrag från Göteborgs Stad

I maj 2024 fick performanceplattformen PRINSVERKET 100 000kr från Göteborgs stad för att utveckla det konceptuella och konstnärliga innehållet i gruppens arbete. Medlen söktes under rubriken:

Utvecklingsfas 1 – ”Prinsverkets Hovstat: enhetlighet, samstämmighet och professionalisering”

Här från ansökningshandlingarna:

“Kung Carl XVI Gustav och övriga kungliga högheter är Sveriges bäst betalda performancekonstnärer. Performanceplattformen Prinsverket utmanar deras grundlagsskyddade monopol på en superspecifik genre av majestätisk underhållning i rikets tjänst. Genom att etablera en västkustbaserad kontramonarki, tar vi marknadsandelar från Cirkus Bernadotte och utsätter deras verksamhet för välbehövlig konkurrens.

Prinsverkets etos betonar lekfullhet och hjärtlighet i konstnärligt arbete och publikmöten, samtidigt som vi strävar efter professionalism och ansvarstagande. Nu vill jag som konstnärlig ledare fokusera på att renodla vår estetiska identitet, utveckla den interna strukturen och tydliggöra arbetsroller för att möta våra egna kvalitetskrav i arbetet med performancekonst på hög nivå.

Under Fas 1 i utvecklingsarbetet fokuserar gruppen på enhetlig estetik: vi arbetar till exempel med kostymör och scenograf Anna Sefve för att skapa attribut och teatrala enhetliga uniformer för de olika hovfunktionärerna – något som behöver finnas till hands när vi gör offentlig performance eller tar uppdrag för invigningar eller välgörenhet. I nuläget är vi hänvisade till ett hopplock av kostym, vilket ger intrycket av ”utklädningslåda” snarare än att vi har gjort medvetna konstnärliga val.  Ett konstnärligt utvecklingsstöd – utan krav på specifik projektpremiär – skulle underlätta för oss, då kostymer och attribut innebär en kostsam investering som vi behöver göra för att komma vidare i arbetet. Vi behöver också hitta en samstämmighet kring stil-nivån i tilltalet och de konstnärliga gesterna från plattformen – detta genom att analysera exempel från den svenska monarkin och deras arbetssätt. Vi strukturerar detta arbete med utgångspunkt från artikeln The Crown as a corporate brand: Insights from monarchies (Balmer, Greyser och Urde, 2005) där författarna identifierar fem pelare som ett trovärdigt monarki-varumärke måste vila på: Royal (Kunglig, i avseende rätt bakgrund), Regal (Konungslighet, i fråga om synligt uppförande), Relevant (hänger med i sin samtid och står upp för de viktiga och goda frågorna), Responsive (svarar snabbt på nya utmaningar i samhället) och Respected (respekterad för sin kompetens och trovärdighet.).”

Vi tackar Göteborgs stad för detta generösa projektstöd.

 

Presentation av Kulturbryggan-projekt: “Mer kunglighet per satsad krona”

“Mer kunglighet per satsad krona” – ett konstprojekt med medel från Kulturbryggan. Presentation i Kronhuset 31 januari -23. Projektet utspelade sig sept -23 till jan 24 och är ett samarbete mellan Prins Frei av Lorenzburg och Reklambyrån Spöket. Samarbetet är ett pilotprojekt för att undersöka hur/om performancekonst och marketing kan samverka för att skapa en kontra-offentlig frilansande kunglighet. Under projekttiden hade Prins Frei ett konstnärligt residens på KRONHUSET i Göteborg, erbjudet av Bagih via produktionsgemenskapen Flock och Myller.

Dokumentation: Spöket

Med stöd från: