Prinsverket beviljas medel från Kulturbryggan!

Kulturbryggan har beviljat “fröpengar” för genomförandet av ett trans-media pilotprojekt som uppstår i skärningspunkten mellan performancekonst, storytelling och marketing. Projekttiteln är “Prinsverket – mer kunglighet per satsad krona!” och projektet beskrivs i vår ansökan:

Förstudien är ett nytt samarbete mellan performancekonst, marketing, och transmedialt berättande, för att utveckla upp till tre marketing-kampanj-koncept som utmanar den svenska monarkins monopol.

2023 är kungligt jubelår! Kung Carl XVI Gustaf – landets bäst betalde performancekonstnär – firar 50 år på tronen och dessutom firar Sverige 500års-jubiléet av den moderna monarkin, i och med valet av Gustav Vasa till kung 1523.
Det kungliga yrket – i grunden ett arbete som innebär professionell representation och värdskap – kan kokas ner till en serie performativa praktiker som förpackas och bäddas in i ett nätverk av gestaltade berättelser. Monarkin, och de kungligas särskildhet, skapas i spänningsfältet mellan personlig ”touch” och utsökt producerad bild, text och live-performance där de arbetande kungligheterna framstår som progressiva i kontrast mot en fond av historia.

Det går bra för den svenska monarkin; den är ett av landets främsta varumärken!
Samtidigt är Sverige ett marknadsliberalt land som i allt större utsträckning privatiserar och börsnoterar institutioner som tidigare varit i det offentligas ägo. Det blir vanligare att man betalar vid varje enskilt tillfälle, för vård, skola, omsorg och liknande tjänster.
Den föreslagna förstudien vill utmana Bernadotternas monopol; utsätta den för hälsosam konkurrens genom att föra fram en alternativ, billigare och mer marknadsanpassad monarki. Förstudien skär tvärs över performancekonst, marketing, varumärke och transmedialt berättande. Kan gestaltande praktiker, ögonbrynshöjande reklamkampanj, moderna spinndoktor-knep och storytelling skapa en fungerande – och konkurrerande – monarki i 21:a århundradets Sverige?

Förstudien är ett samarbets- och utvecklingsprojekt mellan tre parter:
1. Projektägaren med särskild kompetens inom performance och kunglig estetik.
2. Reklambyrå med förkärlek för annorlunda reklam- och varumärkesprojekt.
3. Produktionskollektiv som samarbetar med ett kommunalt fastighetsbolag som förvaltar historiska hus och miljöer.

I förstudien kommer vi att samarbeta för att ta fram koncept för upp till tre större genomförbara reklam- och varumärkeskampanjer med det uttalade syftet att utmana den svenska monarkins monopol. Detta genom att lansera projektägaren som Sveriges första marknadsanpassade yrkeskunglighet. Arbetsdevisen är ”mer kunglighet per satsad krona” – passande för en gig-monarki som har som mål att inte drivas primärt av skattemedel men som i förlängningen kan bära sig självt genom att ta betalt per uppdrag.
Produktionskollektivet och fastighetsförvaltaren bidrar med arbetsplats till rabatterat pris, i ett av stadens historiska hus under projekttiden. Det innebär att det konstnärliga teamet kan arbeta med, och representera, projektet i en passande miljö.

I slutet av förstudien presenterar vi underlag, dokumentation och färdiga koncept till tre realistiska och genomförbara kampanjer enligt ovan. Efter förstudien avser vi att söka medel för genomförandet av dessa kampanjer från Kulturbryggans medel för Konstnärlig Utveckling. Slutligen vill vi att projektet ska ses som en lekfull inlaga i en utvidgad debatt kring vad arbete kan vara i 21:a århundradet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.