Avveckla inte monarkin; utveckla den – alla förtjänar att må som prinsar och prinsessor!

Prinsverket är en performanceplattform som använder monarkins estetik i symboler och manér för att iscensätta Camp drag-performance. För att åstadkomma denna kungliga performativa konst, arbetar vi med:

  • Drag! Performance! Ceremoni!
  • Performativ gest, bild och parafernalia – till exempel heraldik och liknande symboler.
  • Institutioner som mot/med-skapare av kunglig identitet.

Camp som estetisk stil bygger på en långt driven – närmast omotiverad – ornamentik och en hållning av förtjusning. I sin bok Notes on Camp, säger författaren och filosofen Susan Sontag:

Camp taste is, above all, a mode of enjoyment, of appreciation—not judgment. Camp is generous. It wants to enjoy. […] Camp taste doesn’t propose that it is in bad taste to be serious; it doesn’t sneer at someone who succeeds in being seriously dramatic. What it does is to find the success in certain passionate failures.

Camp smak är, mer än något annat, en hållning av njutande och uppskattning – inte en dömande. En Camp hållning är generös; vill tjusas. […] Camp smak menar inte att det är dålig smak att vara seriös; det fnyser inte åt det som sträcker sig efter dramatiskt allvar. Däremot finner det [camp estetik] framgång även i de passionerade misslyckandena.

 

Prinsverkets logga är inspirerad av det gamla statliga Televerkets emblem. Vår loggar inkorporerar Prinsessan på Ärtens ärta (den berömda sagans verkliga huvudperson) som omges av blixtar av CAMP energi!