Prinsverket är en performanceplattform som tillkommit på initiativ av Prins-Frei von Fräähsen zu Lorenzburg. Vi arbetar med queera uttryck, monarkins estetik och ceremonins form och tilltal, för att kapa och (om)skapa geografiska och sociala positioner. Prinsverkets hållning är att det kungliga yrket – i grunden ett arbete som innebär professionell representation och värdskap – kan kokas ner till en serie performativa praktiker som förpackas och bäddas in i ett nätverk av gestaltade berättelser. Monarkin, och de kungligas särskildhet, skapas i spänningsfältet mellan personlig ”touch” och nogsamt producerad bild, text och live-performance, allt för att de som ärvt dessa positioner ska framstå som de bäst lämpade för arbetet. Syftet är förstås att bryta den svenska monarkins monopol och utsätta kungahuset för lite välbehövlig konkurrens. Istället för Carl XVI Gustafs borgerliga kunglighet erbjuder vi rock n’ roll och sago-kunglighet. Vår estetik är:

  • Drag! Performance! Ceremoni!
  • Performativ gest, bild och parafernalia – till exempel heraldik och liknande symboler.
  • Institutioner som mot/med-skapare av kunglig identitet.

Camp smak är, mer än något annat, en hållning av njutning och uppskattning – inte en dömande. En Camp hållning är generös; vill tjusas. […] Camp smak menar inte att det är dålig smak att vara seriös; det fnyser inte åt det som sträcker sig efter dramatiskt allvar. Däremot finner det [camp estetik] framgång även i de passionerade misslyckandena.

– Susan Sontag

 

Prinsverkets logga är inspirerad av det gamla statliga Televerkets emblem. Vår loggar inkorporerar Prinsessan på Ärtens ärta (den berömda sagans verkliga huvudperson) som omges av blixtar av CAMP energi!