I april 2015 ansökte Prins Frei om att anta tre extra förnamn. Det tidigare ärvda mellannamnet Bo förvandlades till ett franskt Beau och dessutom antogs namnen Jean-Seraphine och Baltazar – detta sedan Prins Frei nyligen blivit furste över den sagolika mikronationen Lorenzburg. Motivationen till Skatteverket var att en kunglig titel kräver namn med en viss klang. Sedan dess har Prinsverket och Skatteverket varit i ett komplicerat kollegialt förhållande kring ett konstprojekt som handlar om namn, identitet och personlig suveränitet.

Sedan 2015 har en serie ansökningar om namntillägg och ändringar resulterat i ett antal turer kring ansökningar, avslag, överklagan och verkställande av beslut. Till dags dato har personen som tidigare hette Bo Frej Tiljander förvärvat namnen Beau PRINS-FREI Glorifons Sankta-Barbara Sacrélicorne Maxpaon Caspar Melchior Baltazar Jean-Seraphine Konstantin August Otto Konrad Lorenzburg. Fortsättning följer…

2022 – okt – Meddelande om kungörelse av efternamn (Lorenzburg)

2022, juni – Ansökan till Skatteverket om nybildat efternamn (Lorenzburg)

2021, okt – Ansökan om nybildat förnamn (Dubbelnamnet Prins-Frei)

2021, sept – Förvaltningsrätten upphäver Skatteverkets beslut att avslå ansökan om namntillägg (14 förnamn)

2021, juli – Dagstidningarna rapporterar att en 44årig man nekas ta efternamnet Påfågel

2021, 1 juli – Kammarrätten meddelar dom till Skatteverkets fördel (Påfågel)

2020, jan – Skatteverket meddelar att de överklagat förvaltningsrättens beslut (Påfågel)

2019, december -Överklagan till förvaltningsrätten på Skatteverkets avslag (14 förnamn)

2019, december – Skatteverket avslår ansökan om att lägga till namn (14 förnamn)

2019, 18 dec – Förvaltningsrätten upphäver Skatteverkets beslut att avslå ansökan om namnändring (Påfågel)

2019, november – Ansökan till skatteverket om att lägga till namn (totalt 14 förnamn)

2019, april – Överklagan till Förvaltningsrätten mot Skatteverkets avslag (Påfågel)

2019, mars – Skatteverket avslår ansökan om efternamnsändring (Påfågel)

2019 – Ansökan om att anta nybildat efternamn (Påfågel)

2015, juni – Skatteverket godkänner furstlig förnamnsändring

2015, april – Ansökan om furstlig förnamnsändring (Beau Frei Jean-Seraphine Baltazar)