Den 9 september 2021 meddelar Förvaltningsrätten att man upphävt Skatteverkets avslag på begäran om tillägg av förnamn.