Projektet är ett pilotprojekt och genomförs i samarbete med Kostymören och dräkthistorikern Anna Sefve och Prinsverket. Samarbetet kommer kretsa kring kunglig performancekonst, queer identitet och ”Camp” estetik.

I arbetet med dräkterna eftersträvar vi ett uttryck som ligger nära Haute Couture – alltså skulpturala kreationer, bärbar textil konst som iscensätter fantasin om hur en prins ska klä sig för att faktiskt se kunglig ut. Samtidigt har vi ett camp perspektiv som kräver både en hög grad av sofistikering och ironi. Detta kan uppnås genom oväntade val av mönster eller material, genom att överdriva detaljer eller genom att historiska snitt möter moderna.

Från kostymörens perspektiv innebär projektet en möjlighet att utveckla sitt hantverk genom ett nytt samarbete som ställer andra krav, men som också innebär större konstnärlig frihet, än vad klassisk teaterkostym tillåter. Dräkterna måste genomgående vara av sådan kvalitet att de klarar ”filmavstånd”, alltså se bra ut även vid en närmare inspektion. Samarbetet är en möjlighet för kostymören att möta nya tankar och idéer om vad hyperverklig (drag-)kunglig dräkt kan innebära.

Pilotprojektets titel är förstås en lekfull hänvisning till projektets dräktinslag. Samtidigt är det en referens till queera människors behov av att ”komma ut” och därmed göra sig synliga föromvärlden. De queera övertonerna, det androgyna uttrycket och det spektakulära uppvisandet av icke-heterosexualitet och icke-binärt genussuttryck, är viktiga för projektet.