Sedan hösten 2023 har H.F.H. furst Frei von Fräähsen zu Lorenzburg – Sveriges enda frilansande kunglighet – kontor i Kronhuset. Under residensperioden arbetar fursten med kollektivt berättande och platsidentitet som verktyg för samverkan mellan kultur, näringsliv och frivillig sektor. Som en del av sin närvaro på Kronhuset, erbjuder Hans Furstliga Höghet allmänheten att boka tid för en kort privat audiens. Sessionen är naturligtvis kostnadsfri, och ett led i den kommunala fastighetsförvaltaren Higabs önskan om att öppna upp den historiska miljön i Kronhuset. Läs mer och boka tid på hemsidan audiensen.se

Vad är en audiens?

En audiens är ett enskilt möte mellan en i förväg anmäld besökare och en högt uppsatt person – till exempel en kung, furste eller påve. Ordet härrör från latinets audire, vilket betyder att “höra” och i sammanhanget menas att besökaren får lätta sitt hjärta och få gehör för sin sak.

Under audiensen får medlemmar ur allmänheten träffa Furst Frei för en informell pratstund – kanske av pur nyfikenhet, för att be om råd, eller informera om något de tycker är viktigt? Eller kanske bara få låna ett vänligt inställt öra när ingen annan vill lyssna? Det är besökaren som bestämmer vad ni ska prata om.

Bilder och video från några tidigare audienser