”The Royal Pastimes”

En presentation av ett undersökande arbete. Presentationen var en del av NSU (Nordiskt Sommaruniversitet) 2020